• ,,Plac zabaw w Legbądzie - nie tylko dla dzieci''

           Z wielką radością ogłaszamy, że plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła  II w Legbądzie wzbogacił się o piękny zestaw zabawowy zakupiony ze środków Budżetu Obywatelskiego 2023 Gminy Tuchola.

         Nasz projekt zatytułowany: „Plac zabaw w Legbądzie – nie tylko dla dzieci” uzyskał wymaganą liczbę głosów podczas głosowania we wrześniu 2022 roku i zakwalifikował się do otrzymania środków finansowych w wysokości 15 tys. złotych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 na realizację zaplanowanego zadania.

  Nowe urządzenie sprawia dzieciom ogromną radość.

        Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które oddały głos na nasz projekt. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kowalskiemu za powołanie Budżetu Obywatelskiego.

  Opracowała: Barbara Drewczyńska

 • X Rajd Rowerowy

       W sobotę 23 września odbył się jubileuszowy X Rajd Rowerowy organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Legbądzie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Borowi”, pod patronatem Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego, w ramach zadania: „Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola” .

  Na start przybyło ponad 100 sympatyków dwóch kółek. Otwarcia imprezy dokonała Pani Barbara Drewczyńska – dyrektor szkoły.

  Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz Strażacy z OSP w Legbądzie. Trasa rajdu, licząca ok. 15 km, wiodła przez malownicze zakątki Borów Tucholskich. W Świetlicy Wiejskiej w Rzepicznej na uczestników rajdu czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez Panią Sołtys Elżbietę Pozorską, Panią Annę Kiełpińską oraz Panią Wandę Metlicką.

  W Białej rowerzystów przywitała Pani Sołtys, która poczęstowała każdego butelką wodą.

  Po powrocie do Świetlicy Wiejskiej w Legbądzie na cyklistów czekał ciepły poczęstunek przygotowany przez Panie kucharki ze szkoły w Legbądzie.

  Po wspólnym posiłku i krótkim odpoczynku nadszedł czas na konkurs wiedzy o Borach Tucholskich. Do wygrania było 12 zestawów nagród rzeczowych ufundowanych przez UKS oraz  rower, którego fundatorem był Burmistrz Tucholi. Główna nagroda trafiła do mieszkańca Czerska.

  Najmłodszym uczestnikiem rajdu był Julian Drejarz. Najbardziej doświadczonymi uczestnikami rajdu okazały się Panie - Irma Kłosowska i Maria Szmaglińska.

  Organizatorzy złożyli serdeczne podziękowanie za udział w imprezie, wyrażając radość, że sportowe akcje łączą społeczność szkolną oraz środowiskową oraz promują rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

  X Rajd Rowerowy był także okazją do złożenia podziękowań organizacjom i osobom, które chętnie włączały się w pomoc przy organizacji rajdów na przestrzeni dziesięciu lat. 

  Podziękowania otrzymali:

  1. Burmistrz Tucholi Pan Tadeusz Kowalski
  2. Komendant Powiatowy Policji w Tucholi nadkom. Marcin Szulczyk
  3. Ksiądz Sławomir Mowinski Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legbądzie
  4. Sołtys Sołectwa Legbąd Pani Weronika Warszyńska
  5. Pani Lucyna Pałubicka ze Świetlicy Wiejskiej w Legbądzie
  6. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Legbądzie Pan Krzysztof Wutrych
  7. Były Prezes OSP w Legbądzie Pan Kazimierz Wutrych
  8. Sołtys Sołectwa Rzepiczna Pani Elżbieta Pozorska
  9. Pani Anna Kiełpińska ze Świetlicy Wiejskiej w Rzepicznej
  10. Sołtys Sołectwa Klocek Pani Magdalena Urbańska
  11. Pielęgniarka środowiskowa Pani Żanetta Glaner

  Opracowała: Karolina Redlarska

 • Zacznijmy bezpiecznie nowy rok szkolny

          Piątkowy poranek w szkole zaczęliśmy od spotkania z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Tucholi mł. asp. Andrzejem Roskiem. Wszystko to w związku z tym, że kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów.
       W ramach edukacji uczniowie oddziału przedszkolnego oraz  klas I-III mieli okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Pan policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Prowadzący poruszył też bardzo ważny temat, a mianowicie zasadę ograniczonego zaufania nie tylko w ruchu drogowym, ale też w życiu codziennym.
      Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Mamy nadzieję, że dzięki takim edukacyjnym spotkaniom zwiększa się bezpieczeństwo naszych uczniów.

  opracowała: K. Keszkowska

 • Jak zachować bezpieczeństwo w lesie?

              We wtorek 18 września odwiedziła naszą szkołę pani Dorota Rząska-Lis – starszy specjalista ds. edukacji leśnej z Nadleśnictwa Woziwoda.
     Celem spotkania było uświadomienie uczniom klas I-IV zagrożeń związanych z lasem oraz jego mieszkańcami. Dzieci między innymi dowiedziały się jak reagować  na napotkane w lesie dziki, wilki, żmije oraz różnego rodzaju owady. Dowiedziały się też jak postępować w przypadku, gdy zabłądzimy lub zaskoczy nas burza. Dzieci bardzo angażowały się w trakcie spotkania. Chętnie odpowiadały na zadawane pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących lasu, na które otrzymywały profesjonalne wyczerpujące odpowiedzi.
       Spotkanie upływało w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości pomogą dzieciom bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw naszych przepięknych lasów.

  opracowała: K. Keszkowska

 • Międzynarodowy Dzień Kropki

         15 września odbyły się w naszej szkole tradycyjne już obchody Dnia Kropki. Dzieci, świetnie się bawiąc, odkrywały swoje talenty i mocne strony. Powstały wyjątkowe i niepowtarzalne kropkowe dzieła sztuki.

 • X RAJD ROWEROWY

  Regulamin X Rajdu Rowerowego

  1. Cel imprezy:
   a) popularyzacja aktywnego wypoczynku,
   b) propagowanie turystyki rowerowej,
   c) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
   d) poprawa stanu zdrowia,
   e) promocja walorów krajobrazowych gminy Tuchola, sołectwa Legbąd,
   f) tworzenie oferty sportowo – rekreacyjnej dla społeczności lokalnej.
  2. ​​Termin X Rajdu Rowerowego:
   a) 23 września 2023 r. start godzina 10.00 sprzed Świetlicy Wiejskiej w Legbądzie,
   b) od godziny 9.00 rejestracja uczestników – Świetlica Wiejska w Legbądzie.
  3. Organizatorzy:
   a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie, Uczniowski Klub Sportowy Borowi Legbąd przy współpracy z gminą Tuchola,
   b) współorganizator: Świetlica Wiejska w Legbądzie.
  4. Trasa X Rajdu Rowerowego:
   a) będzie wiodła malowniczymi zakątkami Borów Tucholski ok. 12 km Legbąd – Rzepiczna – Biała – Rzepiczna - Legbąd. Po zakończeniu wyprawy i zgłoszeniu się na metę (teren przy Świetlicy Wiejskiej w Legbądzie) organizator przewidział przeprowadzenie konkursu z nagrodami i poczęstunek,
   b) organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków,
   c) trasę X Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, wolontariuszy, policji, druhów ochotniczych straży pożarnych, nauczycieli.
  5. Warunki uczestnictwa i zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
   a) warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru,
   b) w celu udziału w imprezie należy zgłosić chęć uczestnictwa organizatorom w dniu 23.09.2023 w godzinach od 9.00 do 9.55,
   c) zgłoszenie uczestnictwa w imprezie zobowiązuje uczestnika do przestrzegania Regulaminu X Rajdu Rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu,
   d) uczestnikiem imprezy może być każdy bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie do czwartej klasy włącznie mogą brać udział w wyprawie wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego). Osoby niepełnoletnie od klasy piątej i starsze muszą posiadać zgodę (załącznik nr 1) prawnego opiekuna na udział w wyprawie rowerowej w wersji papierowej, muszą przedstawić ją organizatorom i wówczas mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką nauczycieli,
   e) uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w organizowanej wyprawie i jest świadomy, iż wiąże się ona z wysiłkiem fizycznym pociągającym za sobą naturalne ryzyko odniesienia urazów fizycznych, za które organizator nie bierze odpowiedzialności.
   f) organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyprawy rowerowej nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, za zgubione rzeczy, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyprawie,
   g) warunkiem koniecznym do udziału w rajdzie jest posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach, stosowanie podstawowych zasad zachowania w ruchu drogowym,
   h) podczas jazdy należy zachować ostrożność, nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
   i) należy jechać równo i spokojnie w szyku, niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji,
   j)  w czasie rajdu nie należy oddalać się od grupy ani wyjeżdżać poza oznakowane osoby porządkowe, otwierające i zamykające peleton rowerowy.
   k) organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
   l) uczestnicy radu rowerowego startują na własną odpowiedzialność.
   m) udział w rajdzie jest bezpłatny.
   n) nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.
  6. Na trasie bezwzględnie zabrania się:
   a) ścigania się - Rajd nie jest wyścigiem!!!
   b) korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy,
   c) spożywania  lub bycia pod wpływem alkoholu i innych  środków odurzających,
   d) wymuszania pierwszeństwa,
   e) popisów, brawury, niebezpiecznych manewrów,
   f) zaśmiecenia i niszczenia przyrody,
   g) głośnego i niekulturalnego zachowania się,
   h) wyprzedzania PILOTA - prowadzącego peleton rowerowy.
  7. Organizator może zażądać wycofania uczestnika z imprezy w przypadku:
   a) nieprzestrzegania regulaminu X Rajdu Rowerowego, przepisów prawa o ruchu drogowym,
   b) niebezpiecznej lub agresywnej jazdy, stanowiącej zagrożenie dla samego uczestnika lub osób trzecich,
   c) stwierdzenie usterki roweru uniemożliwiającej bezpieczną jazdę,
   d) niekulturalnego zachowania,
   e) stwierdzenia, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  8. Informacje dodatkowe:
   a) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rajdu oraz modyfikacji tras rajdu w przypadku złych warunków pogodowych.
   b) dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
   c) w trakcie imprezy będą realizowane działania mające na celu promowanie wydarzenia polegające na nagrywaniu i fotografowaniu przebiegu imprezy. Zdjęcia, nagrania filmowe, powstałe w trakcie imprezy mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach – postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
   d) uczestnicy imprezy podpisując kartę zgłoszenia potwierdzają akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych. Klauzula informacyjna RODO oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wykorzystanie wizerunku są integralną częścią karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisują rodzice lub opiekuni prawni.
 • Czytanie Narodowe

           Za nami 12. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była powieść „Nad Niemnem” polskiej pisarki, Elizy Orzeszkowej.

  Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 r. Inicjatywa ma na celu promowanie czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury, a także wzmacnianie kulturowej i narodowej tożsamości Polaków.

  Bohaterką 12. edycji wydarzenia jest powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – dzieło kanoniczne, uchodzące za klasykę polskiej literatury i narodową epopeję. Trzytomowy utwór, po raz pierwszy opublikowany na łamach „Tygodnika Ilustracyjnego” w 1888 r., szybko zyskał uznanie i popularność wśród czytelników. Niezmiennie ceni się go za niezrównaną plastykę opisu, głębię psychologiczną i barwne postaci bohaterów, zarysowane na tle burzliwych dziejów powstania styczniowego.

  Akcja „Nad Niemnem” toczy się w 1886 r. i osnuta jest wokół konfliktu między zaściankiem Bohatyrowiczów a dworem w Korczynie. Choć obie rodziny łączy wspólna przeszłość i walka zbrojna w obronie Polski podczas powstania styczniowego, reprezentują różne statusy społeczne i ekonomiczne. Na tle tego sporu wybrzmiewa miłość Justyny Orzelskiej, siostrzenicy Benedykta Korczyńskiego, i Jana Bohatyrowicza. Dzięki temu „Nad Niemnem” łączy wątek ideowy z romansowym, przekazując uniwersalne prawdy o życiu.

  Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się do akcji.

  B.B.

 • XXX Jesienna Edycja Czwartków Lekkoatletycznych

      11 września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli starty lekkoatletyczne, które potrwają przez najbliższy miesiąc. Będziemy doskonalić swoje umiejętności motoryczne, rywalizując z dziećmi z gminy Tuchola na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi. Naszą szkołę reprezentuje silna grupa uczniów klas 4-8. Życzymy wszystkim dobrych wyników oraz aby każdy start był lepszy od poprzedniego. Wyniki z czwartków na stronie internetowej www.osirtuchola.pl.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

        Rok szkolny 2023/2024 rozpoczęty! Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów i radości z każdego osiągnięcia. 

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  W poniedziałek – 4 września 2023 r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024

  • 7.30 – Msza Św. w kościele
  • ok. 8.30 – spotkanie w szkole (sala gimnastyczna)
  •  spotkania z wychowawcami klas

  Dowożenie uczniów w tym dniu:

  - rano normalnie (wyjazd z Legbąda: godz. 6.15)

  - pierwszy kurs: Łosiny-Koślinka

  - ok.9.20 – odwóz uczniów (Łosiny + Rzepiczna + Biała)

  Dyrektor Szkoły

  Barbara Drewczyńska

 • UWAGA, RODZICE

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi informuje, że pomoc w formie posiłków wydawanych w placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, przedszkolach) w roku szkolnym 2023/2024 będzie odbywała się na następujących zasadach:

  • ustala się termin składania wniosków od 01.07.2023r. (wnioski do pobrania w siedzibie OPS lub na stronie internetowej Ośrodka),
  • kryterium dochodowe na osobę w rodzinie może wynosić nie więcej niż 1.200,00 zł dochodu obliczonego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej. Dochód rodziny brany pod uwagę to dochód z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku (np. wniosek złożony w lipcu – dochody za czerwiec, itd.),
  • pomoc będzie przyznana do końca zajęć szkolnych w 2023 r. o możliwości i zasadach ubiegania się o dalszą pomoc będziemy informować w późniejszym terminie (uzależnione to jest od wprowadzenia nowego rządowego programu na ten cel).
  • posiłki w placówce będą przyznawane od dnia wydania decyzji administracyjnej, a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku o tę pomoc.


                                                                                               Krzysztof Blas
                                                                                               
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

                 23 czerwca 2023 roku uczniowie, pracownicy oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2022/2023. Po ceremonialnym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrała p. dyrektor Barbara Drewczyńska. Podziękowała zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz pracownikom obsługi i admistracji za miesiące wytężonej pracy. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu mieli zaszczyt odebrać świadectwa z wyróżnieniem z rąk pani dyrektor. Byli to:

  klasa IV:
  Aleksandra Szamocka, Marta Wandzińska, Sara Kuch, Nadia Osowska;

  klasa V:
  Radosław Knypel, Viktoriia Honcharenko, Emilia Glaner, Tatiana Warszyńska, Wiktor Glazer, Remigiusz Maj, Jakub Łącki, Weronika Trawicka, Hubert Osowski;

  klasa VI:
  Marta Smagorzewska, Natalia Drewczyńska, Wiktoria Gruźlinska, Julia Fierek, Amadeusz Przybylski, Paweł Wutrych;

  W klasach młodszych nagrody otrzymali: 

  klasa I:
  Wiera Lipinska, Marie Kocembe, Aleksander Murawski, Filip Tecłaf;

  klasa II:
  Wiktoria Metlicka, Paweł Kropiewski, Nadia Borowicka;

  klasa III:
  Kinga Narloch, Lena Osowska, Fabian Reszka, Dawid Gregus;

  Następnie wręczono nagrody za sukcesy w konkursach wiedzowych i artystycznych, zawodach sportowych oraz za działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

  Listy gratulacyjne trafiły do rodziców wyróżniających się uczniów kończących pierwszy etap edukacyjny. 

  Tytuł SPORTOWIEC ROKU zdobył Jakub Łącki, który reprezentuje naszą szkołę na arenie ogólnopolskiej. 

  Tytuł UCZEŃ ROKU w kategorii klas I-III ortrzymała Wiera Lipinska, a w kategorii klas IV-VIII Marta Smagorzewska

  Uroczystość zakończyło pożegnanie p. Agnieszki Grzelak-Dziurli. 

  Wszystkim uczniom życzymy przede wszystkim bezpiecznych wakacji, słonecznej aury i nabrania energii do nauki w przyszłym roku szkolnym.

 • Pożegnanie absolwentów

           Podczas uroczystej akademii uczniowie klasy VIII pożeganali się ze szkołą, kadrą nauczycielską oraz młodszymi kolegami. Akademię rozpoczęło przemówienie p. dyrektor - Barbary Drewczyńskiej - która, w podniosłej, ale i wesołej atmosferze pożegnała tegorocznych absolwentów. Ci ślubowali sławić dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować - należycie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz nieustannie je rozwijać. Nagrodzono uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu, sporcie, konkursach artystycznych i wiedzowych, a także działających na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Listy gratulacyjne trafiły także do  rodziców tegorocznych absolwentów. 

  Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Weronika Szczepańska, Aleksandra Długowska, Wiktoria Trawicka, Konstancja Metlicka, Oliwer Kraska. 

  Tytuł ABSOLWENT ROKU zdobyła Weronika Szczepańska

  W części artystycznej uczniowie wierszem, piosenkami oraz symbolicznymi kwiatami podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcy, pracownikom szkoły oraz rodzicom. Następnie zachycili zebranych uroczystym polonezem. 

 • Piknik klasy V

             20 czerwca 2023 roku uczniowie klasy V udali się na piknik integracyjny. Był to czas wspólnych gier i zabaw, ale także rozmów podsumowujących miniony rok szkolny. 
  Organizacja pikniku nie byłaby możliwa gdyby nie gościnność państwa Judyty i Jacka Zawiłowicz, którym składamy serdeczne podziękowania. 

 • Nietypowy Tydzień

              ,,Nietypowy Tydzień" to ostatnia tegoroczna akcja zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. 

  Ostatni tydzień obecnego roku szkolnego składał się z:
  - Dnia bez plecaka, 
  - Dnia w kapciach, 
  - Dnia z maskotką, 
  - Dnia z telefonem;

  Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem - zarówno najmłodszych, jak i najstarszych uczniów naszej szkoły. 

 • Zbiórka na Przytulisko dla psów w Bysławiu

  Pies jest jedyną istotą na ziemi, która kocha cię bardziej, niż siebie samego.

  Josh Billings

   

              Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę na rzecz Przytuliska dla psów w Bysławiu.

 • Ogólnopolskie Finały Czwartków Lekkoatletycznych

              W dniach 16-18 czerwca 2023 roku przebywaliśmy na obiektach AZS Łódź podczas  Ogólnopolskich Finałów Czwartków Lekkoatletycznych. Naszą gminę reprezentowała silna grupa utalentowanej sportowo młodzieży. Nie zabrakło tam uczniów naszej szkoły: Jakuba Łąckiego, Remigiusza Maja, Seweryna Bartczaka, Mateusza Szamockiego i Piotra Bieska. Jesteśmy dumni z naszych młodych sportowców. Przed wyjazdem wykonali ciężką pracę przygotowawczą do startów pod okiem p. Karoliny Redlarskiej oraz pod kierownictwem byłego lekkoatlety p. Janusza Zawadzinskiego.

  Brązowym medalistą biegu na 1000 metrów rocznika 2011 został Jakub Łącki z czasem życiowym 3.09.93.

  Poniżej wyniki pozostałych uczniów:

  1. Piotr Biesek zajął XI miejsce w Polsce w rzucie piłeczką palantową z wynikiem 55 m,
  2. Seweryn Bartczak zajął XIV miejsce rzut piłeczką palantową chłopców rocznik 2011 40.50 m,
  3. Mateusz Szamocki zajął XVI miejsce w Polsce w skoku wzwyż z wynikiem 130 cm,
  4. Remigiusz Maj zajął XVIII miejsce w Polsce w skoku wzwyż z wynikiem 120 cm.

  Gratulujemy wspaniałych wyników.

 • Wycieczka do Szymbarku

     7 czerwca uczniowie naszej szkoły wybrali się do Szymbarku. Zadanie to odbyło się w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2023 pn.: „Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie” oraz przez kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci w ramach działalności szkolnego kółka regionalnego.

  Uczniowie mieli okazję bliżej poznać Kaszuby. Centrum Edukacji i Promocji Regionun w Szymbarku jest miejscem, w którym przedstawiona jest historia Polski wyryta w drewnie. W towarzystwie pani Jolanty – przewodniczki, zobaczyliśmy następujące obiekty: Najdłuższą Deskę Świata - Rekord Guinessa, Muzeum Gospodarstwa Domowego, oryginalny przywieziony z miejscowości Zapleskino, ponad 240 letni Dom Sybiraka z rekonstrukcją sowieckiego Łagru oraz lokomotywę i wagony – przedstawiające ,,Stację bez Powrotu" na bezkresnej Syberii, rekonstrukcję Bunkra "Ptasia Wola" Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" (kaszubskich partyzantów) z efektami świetlno-akustycznymi, Pomnik poświęcony T.O.W., Dwór Salino - rekonstrukcję 300-letniego dworu alkierzowego, Kaplicę Jedności Narodowej, oryginalną zagrodę pierwszych kaszubskich osadników w Kanadzie z 1858 r., Dom Powstańca Polskiego przywieziony z Adampola z nad Bosforu, ,,Dom do Góry Nogami", Największy Koncertujący Fortepian Świata - Rekord Guinessa.

  Uczniowie bliżej poznali swój region, zwrócili uwagę na to co wyróżnia go od innych. Ostatnim punktem naszego zwiedzania w CEiPR były gofry i lody. Niedaleko Szymbarku udaliśmy się na wieżę widokową by wspólnie wspiąć się na Wieżyce – największe wzniesienie polskich pojezierzy. Była to udana lekcja wiedzy w praktyce o regionie.

 • Aktywne wtorki

                6 czerwca 2023 roku nastąpiło podsumowanie zadania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2022 – 2026 pn.: Aktywne wtorki dla mieszkańców sołectwa Legbąd i okolic – Cykliczne biegi rodzinne i Nordic Walking. Zadanie miało na celu zwrócenie uwagi na dobrostan psychicznych uczniów i ich rodzin, ich dobre samopoczucie, które wpływa na bezpieczną przestrzeń samodoskonalenia i samorozwoju. Ponadto poprzez aktywny udział staraliśmy się wspierać i wzmacniać rodziny poprzez integrację w środowisku lokalnym. 

  Biegi rodzinne, odbywały się w każdy wtorek o godzinie 16.00. Pierwsze spotkanie odbyło się 4 kwietnia bieżącego roku, a ostatnie 6 czerwca. Łącznie odbyło się 8 spotkań. Ze względu na rekreacyjny wymiar biegów, zawodników nie obowiązywał limit czasowy. W biegach prawo startu miał każdy chętny. Promowane było uczestnictwo najliczniejszych rodzin.

  Każde spotkanie trwało ponad 1 h. Najbardziej wytrwałą w pokonywaniu wtorkowych dystansów była pani Katarzyna Borowicka, która otrzymała nagrodę indywidualną. Dla najliczniejszych rodzin przygotowane zostały zestawy sportowo-rekreacyjne. Otrzymali je: państwo Borowiccy, państwo Długowscy, państwo Singer, państwo Szamoccy, państwo Lipińscy. Zawodniczki, które wytrwale pokonywały trasę to: Wiktoria Kwapisz, Gabriela Zawiłowicz oraz Nadia Chmara. Dziękujemy wszystkim za udział i systematyczne biegi. Zadanie zostało dofinansowane ze środków gminy Tuchola.

  Łącznie przebiegliśmy 752 okrążenia, każde po 425 metrów, co daje 319 600 metrów.

 • Jedynka z Mapą w Terenie

        8-osobowa reprezentacja klas VI-VIII naszej szkoły wzięła udział w I Powiatowym Biegu na Orientację dla Szkół Podstawowych pn. „Jedynka z Mapą w Terenie”. Impreza odbywała się na terenie Toru Motocrossowego oraz Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu. W wydarzeniu wzięło udział 8 powiatowych szkół podstawowych z: Tucholi (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 i SP nr 5), Legbąda, Kiełpina, Bysławia i Gostycyna. W sumie w BnO wystartowało 50 zawodników. Uczniowie rywalizowali w czterech kategoriach: dziewczęta z klas IV-VI, dziewczęta z klas VII-VIII, chłopcy z klas IV-VI i chłopcy z klas VII-VIII. BnO polegał na pokonaniu przygotowanej trasy, na której rozstawiono 37 punktów kontrolnych, oznaczonych specjalnymi lampionami. Uczestnicy na starcie otrzymywali mapę do orientacji sportowej, kompas i kartę biegową. Po dotarciu do każdego z oznaczonych na mapie punktów należało, za pomocą znajdującego się tam dziurkacza, odcisnąć na otrzymanej karcie niepowtarzalny wzór. Rekordziści pokonali trasę w 35 minut. To właśnie czas decydował o wyniku.

  KATEGORIA: DZIEWCZĘTA KLASY IV-VI:

  VII miejsce: SP Legbąd Marta Smagorzewska i Natalia Drewczyńska

  KATEGORIA: DZIEWCZĘTA KLASY VII-VIII:

  III miejsce: SP Legbąd Weronika Szczepańska i Wiktoria Trawicka

  KATEGORIA: CHŁOPCY KLASY IV-VI:

  IV miejsce: SP Legbąd Franciszek Kłosowski i Mateusz Szamocki

  KATEGORIA: CHŁOPCY KLASY VII-VIII:

  III miejsce: SP Legbąd Klaudiusz Fierek i Piotr Biesek

  Nasi uczniowie wrócili zmęczeni, zadowoleni, z nowym bagażem doświadczeń i umiejętności.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
  ul. Szkolna 5
  89-504 LEGBĄD
  e-mail: splegbad@tuchola.pl
 • 52 3341529 Fax: 52 3341529

Galeria zdjęć