Jan Paweł II - nasz patron HISTORIA SZKOŁY Adam Patenkiewicz - cześć Jego pamięci! Kronika dawna podaje Nasza szkoła - prezentacja

Adam Patenkiewicz - cześć Jego pamięci!

Adam Patenkiewicz (ur.1897-09-09 w Szubiniebył przed wojną kierownikiem Szkoły Powszechnej w Legbądzie.
Jako podporucznik - oficer rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej. Zginął w Katyniu w 1940 roku zamordowany przez Rosjan. Na fotografii w pierwszym rzędzie pierwszy z lewej strony.
                                                         
 

 

                    I tylko  p a m i ę ć  została
                Po tej katyńskiej nocy...
                Pamięć  n i e  d a ł a  się zgładzić,
                Nie chciała ulec przemocy

                I woła o  s p r a w i e d l i w o ś ć
                I  p r a w d ę  po świecie niesie –
                Prawdę o jeńców tysiącach
            Zgładzonych w katyńskim lesie.

                                                                                                                                                             

                                                                                                              Marian Hemar     

 

Adam Patenkiewicz pierwszy z lewej w I rzędzie. Jego żona pierwsza z prawej w I rzędzie.

 

DOWÓD PAMIĘCI NARODU:

       

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
    ul. Szkolna 5
    89-504 LEGBĄD
    e-mail: splegbad@tuchola.pl
  • 52 3341529 Fax: 52 3341529

Galeria zdjęć