Jan Paweł II - nasz patron HISTORIA SZKOŁY Adam Patenkiewicz - cześć Jego pamięci! Kronika dawna podaje Nasza szkoła - prezentacja

 

 

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEGBĄDZIE

 

          Szkoła Podstawowa w Legbądzie istniała już w 1865 roku. Uczęszczało do niej wówczas 179 uczniów. W istniejącym do dzisiaj budynku szkolnym z czerwonej cegły znajdowały się trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski i mieszkanie dla kierownika. W 1928 roku w szkole uczyło się 130 uczniów. W 1933 roku placówka miała II stopień organizacyjny i uczęszczało do niej 168 uczniów, których uczyło czterech nauczycieli. Po drugiej wojnie światowej Szkoła Podstawowa w Legbądzie realizowała program klas I – VI. Uczyło w niej dwóch nauczycieli. Z początkiem roku szkolnego 1947/1948 szkoła liczyła wówczas 130 uczniów i pracowało w niej trzech nauczycieli. Został podniesiony stopień organizacyjny do szkoły siedmioklasowej.     

            W 1950 roku kierowanie szkołą przejmuje Stefan Redzimski. W roku szkolnym 1966/1967 podniesiono stopień organizacyjny do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Uczyło w niej sześciu nauczycieli. W roku 1973 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Legbądzie objął Tadeusz Ziemak. W tym czasie pracowało w niej sześciu nauczycieli i uczyło się  176 uczniów. W 1985 roku na emeryturę odszedł dyrektor Tadeusz Ziemak, a jego miejsce zajął Krzysztof Tempski. W roku szkolnym 1985/1986  do szkoły uczęszczało 185 uczniów, a uczyło 13 nauczycieli.

            W 1987 roku funkcję dyrektora objęła Alicja Rutkowska. W roku 1994 oddano do użytku, dobudowaną do starego budynku szkolnego, nową część szkoły.     W tym czasie w szkole uczyło się 162 uczniów  i pracowało 14 nauczycieli.

            W latach 1997 – 2010 funkcję dyrektora szkoły pełniła Bogusława Tecław. Od 1999 r., w związku z powstaniem gimnazjów, Szkoła Podstawowa w Legbądzie została przekształcona w sześcioklasową szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym. W 2006 roku wybudowano boisko wielofunkcyjne.  Wtedy również szkoła została wyposażona  w dwie pracownie komputerowe. W styczniu 2009 roku oddano do użytku, długo oczekiwaną, salę gimnastyczną.

            W roku 2010 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Legbądzie zostaje Barbara Drewczyńska. W szkole  utworzono punkt przedszkolny dla dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich. W roku szkolnym 2012/2013 społeczność szkolna dokonała wyboru patrona szkoły, którym został Jan Paweł II. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Legbądzie imienia Jana Pawła II oraz sztandaru odbyła się 21 maja 2014 r. Każdego roku – 18 maja, w dniu urodzin św. Jana Pawła II, obchodzone jest Święto Szkoły.

         Od roku 2017 szkoła ponownie uzyskała status szkoły ośmioklasowej. Szkoła pełni ważną rolę w środowisku lokalnym. Historia i tradycje, poszanowanie wartości przekazywane uczniom przez rodziny są ważnym spoiwem programu wychowawczego szkoły, którego myślą przewodnią są słowa Patrona Jana Pawła II: „Człowiek  jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Szkoła realizuje wiele działań w ramach akcji „POSTAW NA RODZINĘ” – rajdy rowerowe, biegi rodzinne, rajdy piesze. Wdraża uczniów do pomocy potrzebującym, np. w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, pomoc niepełnosprawnym. Szkoła posiada atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowych. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i zawodach pozaszkolnych na różnych szczeblach. Szkoła posiada liczne tytuły i certyfikaty,  np. „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW’, „SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE”, „MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI”.

        Obecnie do szkoły uczęszcza 150 dzieci i pracuje w niej  20 nauczycieli. Szkoła nadal pełni funkcję ośrodka kolonijnego, obecnie głównie dla dzieci z gminy Kudowa – Zdrój.

          Od 12 marca 2020 r. do chwili obecnej, w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego spowodowanego koronawirusem COVID – 19, nasza szkoła jest zamknięta dla uczniów. Nauczyciele realizują nauczanie na odległość przy pomocy dostępnych środków komunikowania się, głównie internetu.

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEGBĄDZIE

Adam Patenkiewicz        przed II wojną światową (zginął w Katyniu)

Alfons Małkowski                1945 – 1947

Edward Dokurno                 1947 – 1950

Stefan Redzimski                 1950 – 1973

Tadeusz Ziemak                   1973 – 1985

Krzysztof Tempski               1985 – 1987

Alicja Rutkowska                 1987 – 1997

Bogusława Tecław              1997 – 2010

Barbara Drewczyńska        2010 – obecnie

                                                                                                                                                          BARBARA DREWCZYŃSKA – DYREKTOR SZKOŁY                                                                                                      

                                                                                                 Legbąd, 15 maja 2020 roku                                             

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
    ul. Szkolna 5
    89-504 LEGBĄD
    e-mail: splegbad@tuchola.pl
  • 52 3341529 Fax: 52 3341529

Galeria zdjęć