Pierwsi w powiecie mamy Zieloną Flagę O Zielonej Fladze 7 KROKÓW Eko - wydarzenia Ekologiczna baza wiedzy Eko - ciekawostki Eko-Kodeks EKO-PLAN Nadal posiadamy certyfikat Zielonej Flagi Oszczędzamy prąd - chronimy środowisko naturalne Zielona Szkoła w nagrodę za ekologiczne osiągnięcia Gwizdała

EKOLOGIA W SZKOLE

Eko - wydarzenia

  październik  2012r - przystąpienie szkoły do aplikacji o certyfitat LCAE/Zielonej Flagi.

październik - spotkanie szkoły z partnerami wspierającymi nas w działaniach na rzecz ochrony środowiska i stworzenie grupy roboczej,

- propozycje uczniów do EKO-Kodeksu,

- stworzenie Eko-Kodeksu,

- zorganizowanie wyborów uczniów do Eko-Zarządu,

- analiza i monitoring szkolnych wydatków,

- wspólne tworzenie planu pracy i wybranie haseł priorytetowych.

 

listopad - zamieszczenie gazetki w holu szkolnym - SDE (Szkoły Dla Ekorozwoju),

- informacja na zebraniu ogólnym z panią Dyrektor o przystąpieniu Szkoły do certyfikacji,

- informacje na wywiadówkach klasowych i zachęcenie rodziców do działań wspierających szkołę w akcjach ekologicznych,

- organizacja szkolnego konkursu plastycznego  "Pomóżmy im" połączona z prezentacją multimedialną pt. "Ptaki zimujące w Polsce" przeprowadzoną przez ornitologa pasjonującego się życiem ptaków - pana Jacka Zarzyckiego.

 

 - grudzień - zebranie komitetu w celu analizy i dalszego planowania działań,

- lekcje tematyczne w poszczególnych klasach ("Dobre rady na elektroodpady").

 styczeń - dokarmianie zwierząt, ekologiczny bal karnawałowy klas O-VI.

luty - tworzenie prezentacji multimedialnej "Elektroodpady, co to takiego?", 

- dzieci z klasy VI prezentują wyniki swojej pracy i prowadzą edukację rodziców oraz środowiska lokalnego na temat elektrośmieci (świetlica wiejska),

- prelekcja przedstawiciela Tucholskiego Parku Krajobrazowego - pani               D. Borzyszkowskiej na temat roślin i zwierząt chronionych w Borach Tucholskich.

E.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
    ul. Szkolna 5
    89-504 LEGBĄD
    e-mail: splegbad@tuchola.pl
  • 52 3341529 Fax: 52 3341529

Galeria zdjęć