Pierwsi w powiecie mamy Zieloną Flagę O Zielonej Fladze 7 KROKÓW Eko - wydarzenia Ekologiczna baza wiedzy Eko - ciekawostki Eko-Kodeks EKO-PLAN Nadal posiadamy certyfikat Zielonej Flagi Oszczędzamy prąd - chronimy środowisko naturalne Zielona Szkoła w nagrodę za ekologiczne osiągnięcia Gwizdała

EKOLOGIA W SZKOLE

7 KROKÓW

     

Nasza szkoła corocznie prowadzi szeroko rozumiane działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska. Ideą  podejmowanych przez nas działań jest kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw młodego pokolenia. Wiele akcji, projektów i konkursów realizowanych jest cyklicznie od lat.

W obecnym roku szkolnym po raz pierwszy postanowiliśmy ubiegać się o Certyfikat LCAE lub Zielonej Flagi.

W naszych staraniach przyświeca nam tegoroczne hasło: ELEKTROODPADY

Cóż to takiego..????

Elektrośmieci - to inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute, od dawna nie używane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd bądź na baterie. Złom elektryczny i elektroniczny klasyfikowany jest najczęściej jako odpad niebezpieczny. Powyższe zakwalifikowanie związane jest przede wszystkim z zawartością substancji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, którymi są najczęściej ołów i halogenki. Obecność ołowiu wynika z technologii lutowania opartej głównie na paście ołowiowej, natomiast halogenki stanowią składnik tworzyw sztucznych powodujący ich niepalność.

Komitet lokalny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie

EKO- Zarząd

Przewodnicząca: Barbara Drewczyńska

                    Koordynatorzy: Ewelina Gwizdała, Bożena Gutowska                   

                     Nauczyciele : Karolina Dąbrowska, Janina Milczewska                      

Rodzice : Danuta SledzDorota Łącka

Pracownicy obsługi i administracji:  Agnieszka Falkowska, Marek Drewczynski

Uczniowie: Katarzyna Drewczynska, Aleksandra Krenska, Wiktoria Pałubicka

Osoby wspierające:

Nauczyciele: Bernadeta Borysiuk, Renata Ziemak, Wiesława Sucharska, Hanna Parszyk, Krystyna Metlicka

Rodzice: Lucyna Pałubicka, Danuta Lepak, Lidia Jakubek, Justyna Szala

Uczniowie: Agnieszka Gromowska, Sandra Knitter, Michał Glaner, Oliwia Szmaglinska, Klaudiusz Gorzula

Partnerzy zewnętrzni:

     Nadleśnictwo Woziwoda / Dorota Rząska - Lis/

    Tucholski Park Krajobrazowy / Dorota Borzyszkowska/

    Przedsiębiorstwo Komunalne/ Małgorzata Oller/

    Urząd Miasta Tuchola /Burmistrz Tadeusz Kowalski/

    Tygodnik Tucholski/ Lucyna Zdanowska/

     KGW/ Jadwiga Wolińska/

         E.G.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
    ul. Szkolna 5
    89-504 LEGBĄD
    e-mail: splegbad@tuchola.pl
  • 52 3341529 Fax: 52 3341529

Galeria zdjęć