ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie nr 12 - logo Szkoły

 

Zarządzenie Nr 12/2014-2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Legbądzie

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru LOGO Szkoły

 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (ze zm.),

zwłaszcza art. 39, 54

 

§1

 

Wprowadzam wzór LOGO Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie:

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                     Barbara Drewczyńska

                                                                                                     Dyrektor Szkoły 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
    ul. Szkolna 5
    89-504 LEGBĄD
    e-mail: splegbad@wp.pl
  • 52 3341529 Fax: 52 3341529

Galeria zdjęć